Ankete

Pripadniki manjšinskih skupnosti in priseljenci: anketa za glasbenike in plesalce.

Rezultati ankete v Word formatu.

V okviru projekta smo izvedli spletno anketo, ki se je nanašala na odnos pripadnikov manjšinskih skupnosti in priseljencev do javnih razpisov na področju kulturnih dejavnosti. Pozvali smo tiste posameznike ali predstavnike društev, ki se ukvarjajo z glasbeno in/ali plesno dejavnostjo. Rezultati ankete razkrivajo odnos uporabnikov financiranja glasbenih in/ali plesnih dejavnosti do delovanja uradne kulturne politike in so uporabni tako za vladne kot nevladne inštitucije. Spodaj predstavljamo povzetek statističnih rezultatov in opisnih odgovorov ankete. Pri tem poudarjamo, da podani odgovori niso raziskovalna interpretacija rezultatov, zato je v njih nekaj nejasnosti ali pa izkazujejo pomanjkljivo razumevanje razpisnih pogojev. Osvetlitev nekaterih nejasnosti bi omogočila poglobljena raziskava, ki bi vključevala drugačno raziskovalno metodologijo.