Domov

Glasba in etnične manjšine

(trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

Raziskovalni projekt J6-8261 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna. 

Projekt se problemsko osredotoča na strukture in procese transkulturnih dinamik manjšinskih glasbenih praks v Sloveniji po letu 1991. Čas po osamosvojitvi Slovenije, vojna ob razpadu Jugoslavije, vstop Slovenije v Evropsko unijo in aktualna begunska kriza je obdobje velikih identitetnih sprememb pri obstoječih in novih manjšinskih skupnostih je pustili velik pečat na kulturni podobi Slovenije. Projekt se osredotoča na glasbene prakse manjšin, ker zanje predstavljajo okvir v katerem ustvarjajo, doživljajo in izprašujejo svoje identitetne diskurze.

Projekt financira Javna agencija za raziskovanje Republike Slovenije (ARRS). 

Zagonski posvet 19. 10. 2017

Zvoki manjšin v kontekstih nacionalnih držav * Minority Sounds in National Contexts (ICTM National And Regional Representatives, 23.–25. 8. 2018)

Simpozij * Symposium 27.-28. 8. 2020

Loading