VABILO NA ZAGONSKI POSVET 19. 10. 2017 ob 13.00 v Atriju ZRC

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani,

Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU in

Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU

 

prijazno vabimo na zagonski posvet ob začetku raziskovalnega projekta »Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991«,

 

»ALI SLIŠIMO GLASBE MANJŠIN?«

 

Veseli bomo vaše navzočnosti v četrtek, 19. oktobra 2017, ob 13. uri v Atriju ZRC.

 

Na posvetu bomo odprli vprašanja o glasbenih praksah kot izrazu drugačnosti, kolektivne identitete, kot možnosti integracije, upora in drugih oblik izražanja. Na eni strani želimo o glasbi manjšin kot prostoru izražanja identitet(e) spregovoriti s posamezniki, na drugi strani pa s predstavniki skupinskega (društvenega) delovanja. Ker so manjšinska vprašanja ključno vezana na odnos z večino, bo posvet temeljil na odnosu glasbe in identitete v času pred in po osamosvojitvi Slovenije in pri tem upošteval vlogo kulturne politike za glasbe manjšin v okviru delovanja različnih inštitucij.

 

Vabimo vas, da prispevate svoje izkušnje in poglede na predlagane teme.

 

Prof. dr. Svanibor Pettan (vodja projekta), doc. dr. Ana Hofman, dr. Mojca Kovačič, doc. dr. Drago Kunej, prof. dr. Leon Stefanija, dr. Urša Šivic in prof. dr. Jernej Weiss

 

Raziskovalni projekt J6-8261 sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.

Vabilo v urejevalniku besedilnem urejevalniku (.rtf).