Cilj raziskave

 
Cilj raziskave je tako analiza manjšinskih glasbenih praks s široke kulturološke perspektive, ki razkriva tako strukture glasbenih praks kakor tudi dinamiko in obseg procesov, ki se spreminjajo, prinašajo, odnašajo, uveljavljajo znotraj kulture ali pa jo potiskajo na družbeni rob. Cilj je sestavljen iz dveh medsebojno dopolnjujočih se tematskih sklopov. Raziskava bo na podlagi etno/muzikološke analize vpetosti glasbenih praks v kulturni prostor, obsega in dinamike njihove vpetosti tako v institucionalnem kot neformalnem (vsakdanjem) življenju pokazala:

  1. strukturiranost identitete manjšinskih glasbenih praks in
  2. procese, udeležene pri njihovem spreminjanju.

V dinamičnem, kulturno hitro spreminjajočem se sodobnem svetu so strukture identitet in procesi njihovega tvorjenja, povezovanja, spreminjanja in izginjanja ključnega pomena tako za institucionalno kulturno politiko kot tudi za vsakdanjo kulturo bivanja. Poudarjamo, da predlagani projekt ne ponuja samo možnosti razumevanja manjšinske problematike skozi analizo glasbenih praks na Slovenskem po letu 1991, temveč tudi odpira možnost nadaljnje komparativne analize glasbenih praks v hitro spreminjajočem se evropskem prostoru.