Rezultati

Reprezentativni zbornik projekta GEM

Tematska številka o glasbi in etničnih manjšinah v Muzikološkem zborniku LX/2 (2019)

Muzikološki zbornbik LV/2 (2019)

Posamezni prispevki članic in članov projektne skupine

 • PETTAN, Svanibor, STEFANIJA, Leon, HOFMAN, Ana, KUNEJ, Drago, KOVAČIČ, Mojca, ŠIVIC, Urša. Panel: Zvoki manjšin v nacionalnih okoljih [COBISS.SI-ID 67606626],
 • KUNEJ, Drago in Rebeka Kunej. »Dancing for ethnic roots: Folk dance ensembles and minority ethnic groups in Slovenia«. [COBISS.SI-ID 44056365],
 • KUNEJ, Drago. Specifike delovanja folklornih skupin v okviru manjšinskih etničnih skupnosti na Slovenskem. [COBISS.SI-ID 34023683],
 • KUNEJ, Drago, KUNEJ, Rebeka. Dancing for ethnic roots : folk dance ensembles of ethnic minority groups in Slovenia. [COBISS.SI-ID 45690669],
 • KUNEJ, Drago. Presentations and transformations of traditional music practices as reflected in sound recordings. [COBISS.SI-ID 40749571],
 • KUNEJ, Drago. Specifike delovanja folklornih skupin v okviru manjšinskih etničnih skupnosti na Slovenskem. [COBISS.SI-ID 62958851],
 • KOVAČIČ, Mojca. Heritization of music in the context of minority communities in Slovenia after 1991: part I. [COBISS.SI-ID 44529453],
 • KOVAČIČ, Mojca. »Kje se kaj začne in kje se kaj neha?« različni pogledi na manjšinsko etničnost skozi glasbo in ples. [COBISS.SI-ID 62958851],
 • KOVAČIČ, Mojca. Dva pogleda na priseljence in njihove glasbene dejavnosti. [COBISS ID 34022915],
 • PETTAN, Svanibor. Etnomuzikologija posameznih manjšinskih glasbenikov: tri študije primerov iz Slovenije.[COBISS.SI-ID 70031970],
 • HOFMAN Ana in Mojca KOVAČIČ. Music, migration and minorities: perspectives and reflections. [COBISS.SI-ID 45691437],
 • ŠIVIC, Urša. History of public call for funding in the field of the cultural activities of ethnic minority communities and immigrants. [COBISS.SI-ID 45692205],
 • STEFANIJA, Leon in Katarina HABE. Pogledi na etničnost med slovenskimi glasbeniki po letu 1991. [COBISS.SI-ID 62958851],
 • HOFMAN, Ana. Glasba, aktivizem in samoorganizacija na primeru »begunske krize«. [COBISS.SI-ID 62958851],
 • KOVAČIČ, Mojca. Glasbene identifikacije - med etničnostjo in pragmatičnostjo. [COBISS.SI-ID 45080365),
 • KOVAČIČ, Mojca. Identity constructions and musical expressions. [COBISS,SI-ID  43311149],
 • KOVAČIČ, Mojca. Identifications through musical expressions of Africanness in Slovenia [COBISS.SI-ID 45691949],
 • WEISS, Jernej. Češki glasbeniki na Slovenskem v 19. in 20. stoletju: Od glasbene »večine« do »manjšine«. [COBISS.SI-ID 62958851],
 • ŠIVIC, Urša. Cultural policy and musical activities of ethnic minorities. [COBISS.SI-ID 43310637],
 • BARTULOVIĆ, Alenka in Miha KOZOROG. Making music as home-making : Bosnian refugee music and collaboration in Post-Yugoslav Slovenia. [COBISS.SI-ID 70775394],
 • PETTAN, Svanibor. Glasba, etnične manjšine in (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991: raziskovalne smeri in razsežnosti. [COBISS.SI-ID 70775394].